dot pôsobí ako občianske združenie za podpory rodičov a sponzorov - od septembra 2017 v tanečnom centre KTC na Tehelnej ulici č. 26, Bratislava -  Nové Mesto
 dot združuje vyše 130 detí vo veku od 5 do 17 rokov
 dot vo svojom programe prezentuje hudobnú, tanečnú i krojovú pestrosť rôznych regiónov Slovenska
 dot snaží sa deťom v mestskom prostredí vštepovať lásku k ľudovému tancu, piesni, hudbe a prostredníctvom nich k domovine a ľudovému umeniu

 prislovie