dot pôsobí ako občianske združenie v Spoločenskom dome Nivy v Bratislave, za podpory rodičov a sponzorov
 dot združuje vyše 100 detí vo veku od 5 do 17 rokov
 dot vo svojom programe prezentuje hudobnú, tanečnú i krojovú pestrosť rôznych regiónov Slovenska
 dot snaží sa deťom v mestskom prostredí vštepovať lásku k ľudovému tancu, piesni, hudbe a prostredníctvom nich k domovine a ľudovému umeniu

 prislovie