Prvosienka - 40 VÝROČIE

Ako sme ju budili ..... je názov výročného programu pri príležitosti 40.výročia založenia DFS Prvosienka.

Program pripravený ako rozprávka, v ktorej účinkujúci musia splniť dvanásť úloh, aby zobudili dievča a uhádli jej meno. Vďaka úlohám spoznajú diváci jednotlivé staré i nové programové čísla viažuce sa k regiónom, výročným príležitostiam patriacim deťom a mládeži.

Cieľom je aby najmenšie i najväčšie deti pochopili, že spoločným zámerov, vzájomnou pomocou dokážu množstvo vecí – teda, že spoločným úsilím sa dokáže viac.  Veď pomáhať si je oddávna ľudské.

V programe budú účinkovať členovia detského súboru, vrátane vlastnej ľudovej hudby.

 

Ako sme ju budili ....
Bolo to dávno, štyri desaťročia azda,
čo neďaleko Dunaja prechádzal sa gazda.
Priamo pod hradom na lúke v Bratislave,
našiel ležať dieťaťko malé.
Z plátna zeleného ušili mu šaty,
neposlušné vlasy mali nádych zlatý.
Už len mena nemala devulienka,
a tak nazvali ju Prvosienka......

TOP