Darujte 2% Vašich daní

Naši milí priaznivci! Máte opäť možnosť nás podporiť v našej činnosti a tým samozrejme podporiť aj deti zo súboru. Poukázanie 2% (3%) z daní pre DFS Prvosienka je pre nás veľmi dôležité, aby sme mohli opäť pripravovať nové programy, s novými číslami.
Obzvlášť uvítame, ak nám venujete percentá z dane firmy/právnickej osoby.
Naše údaje o prijímateľovi pre poukázanie % z dane:
Názov: DFS Prvosienka
IČO: 31746357
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK3111110000006602083007/kód banky: 1111
(UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)
(poprosíme, aby ste v tlačive zaškrtli (X) aj súhlas s poskytnutím vášho mena prijímateľovi percent z dane.)
Postup o poukázaní % z dane nájdete tu:
https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=2186
http://rozhodni.sk/
Naše občianske združenie sa pravidelne aktívne zúčastňuje v programoch viacerých festivalov na Slovensku (DFF Heľpa, DFF Hriňová, Hontianska paráda Hrušov, Tekovských slávností) aj v zahraničí. Vaše dane budú transparentne použité na výdavky spojené s organizovaním výročného predstavenia a organizovaním pravidelných tanečných a hudobných nácvikov pre vyše 100 detí pod pedagogickým vedením skúsených lektorov a pedagógov; na prenájom priestorov pre nácviky, krojáreň, vystúpenia, nákup zariadenia a výbavy krojárne, kúpu hudobných nástrojov, spoluprácu s ľudovou hudbou, občerstvenie, kroje, rekvizity, propagačné materiály, sústredenia, prepravné náklady, poistenie a spoločenské stretnutia pri rôznych príležitostiach. Za Vašu priazeň a podporu Vám vopred ďakujeme! Vedenie súboru Prvosienka Vedenie súboru Prvosienka

DFS Prvosienka

môžete podporiť jednorazovým darom, alebo pravidelnými platbami na číslo účtu:

SK31 1111 0000 0066 0208 3007

TOP