DFS Prvosienka

 • Zmena sídla - adresa Moyzesova 932/6, 811 05 Bratislava
  IČO: 31746357
  DIČ: 2020870676
  IČ DPH: nie je platcom DPH

 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
  IBAN: SK31 1111 0000 0066 0208 3007
  kód banky: 1111
  názov účtu: DFS Prvosienka

 • Miesto tréningov: KTC, Tehelná 26, Bratislava – Nové Mesto (budova polikliniky,1.posch.)

Vedenie súboru

umelecká vedúca, choreografka:
Mgr. art. Ľubica Mešková
+421 905 509 327
[email protected]

organizačná vedúca: Mgr. Jana Bezáková
+421 903 941 991
[email protected]

predsedníčka OZ: MUDr. Anetta Kováčiková

taneční pedagógovia: Katarína Magdolenová, Martin Čarnecký, Gitka Mustafiová, Júlia Smoligová, Dada Rausová, Zuzana Dvorská, Ema Trtalová, Štefánia Turyová

hlasová pedagogička: Júlia Smoligová
hudobná príprava: Rastislav Šimkovič
vedúca detskej ľudovej hudby: Mgr. Dagmar Hrnčířová

TOP