DFS PRVOSIENKA hľadá malých muzikantov do hudobnej zložky súboru

Dátum: každý pondelok v čase od 17:00 – 19:00hod.

Miesto: nácvičovňa na -1.p, Tehelná 26, Bratislava – Nové Mesto (budova polikliniky)

Malí muzikanti prineste si hudobný nástroj (husle, viola, flauta, harmonika a i.), cimbal je k dispozícii. Podmienky: 1. zahrať naspamäť jednu ľudovú pieseň podľa vlastného výberu; 2. zahrať melódiu podľa predložených nôt.

Ak máte záujem byť súčasťou detskej ľudovej hudby, neváhajte nás kontaktovať tel. na 0903 941 991 alebo prostredníctvom mailu bezakart@gmail.com

Tešíme sa na Vás! Vedenie súboru DFS Prvosienka

TOP