Vystúpenia

Detský folklórny súbor Prvosienka sa zúčastňuje na kultúrnych akciách a festivaloch v meste a okolí, na vystúpeniach v rámci Kultúrneho leta, hodových slávnostiach, vianočných či fašiangových podujatiach. Počas svojej existencie súbor získal viacero významných úspechov na súťažiach choreografií, ľudových tancov. Prvosienka už precestovala viac ako 17 krajín sveta

Slávnostný program k 35. výročiu založenia DFS Prvosienka,
ktorý sme v premiére uviedli 13. a 14.5.2016 bol zrealizovaný za podpory

Fondu na podporu umenia FPU logo4 bielenamodrom a
Magistrátu Hlavného mesta Bratislavy prostredníctvom projektu ARS.

V mene všetkých účinkujúcich i divákov ďakujeme!

BA ARS

TOP