Vystúpenia 2018

logo
DK Zrkadlový háj, Bratislava

VIANOCE V PRVOSIENKE

December, 2018

logo
River Park Bratislava

Mikuláš v River Park

December, 2018

logo
DK Zrkadlový háj, Bratislava

LETNÁ ROZLÚČKA PRVOSIENKY

jún 2018

logo
Česká republika, Kunovice, Uherské Hradište

Mezinárodní dětský folklorní festival
"Kunovské léto" (CIOFF)

Jún 2018

logo
Veľké Leváre

Detské krojované slávnosti

máj 2018

logo
PD Vajnory, Bratislava

Družstevné hodovanie, DFS Prvosienka

január 2018

TOP